Záznamy noční hlavy, Daniel Pešta, White Gallery, Osík u Litomyšl