Aleš

Aleš Lamr

Aleš Lamr, jeden z předních malířů své generace, se narodil 12.6. 1943 v Olomouci.

Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a po ukončení studií nastoupil své první zaměstnání ve filmových studiích na Barrandově. Od roku 1968 pracuje jako volný výtvarník.

Věnuje se kresbě a grafice, objektům, výtvarnému řešení architektonických prostorů, práci se sklem, porcelánem, keramikou, dřevem, pracuje s jinými netradičními technikami. Je designérem i tvůrcem akčního umění. V malířském díle uplatňuje nové technologie.

Jeho práce charakterizuje výrazné tvarosloví. Typická "lamrovská" estetika se začala formovat na sklonku 60. let při tvorbě filmových plakátů. Inspirační zdroje nachází v městském prostředí, v moderních vizuálních médiích, komiksových seriálech, reklamních poutačích atd.

Často býtá řazen k představitelům české figurální grotesky.