Jiří

Jiří Šindler

Jiří Šindler se narodil 22. května 1922 v Poličce, kde nejprve studoval na reálném gymnáziu. Poté pokračoval na Státní grafické škole v Praze a odtud přešel na UMPRUM.

V letech 1969-83 vyučoval písmo a propagační grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Od roku 1992 vyučuje ručnímu psaní a základům teorie písma na brněnské Fakultě výtvarných umění, v roce 1998 začal učit i na Střední a vyšší odborné škole uměleckých řemesel v Brně.

Za uměleckou syntézu autorovy práce na pomezí písma a výtvarného umění lze považovat jeho volnou tvorbu, která pracuje s ojedinělým výtvarným důvtipem se znakem jako se samonosným estetickým elementem. V této sféře se autor opírá o princip humorné hry či naopak vážné pocty archaickým či vzdáleným kulturám