Oldřich

Oldřich Kulhánek

Narodil  se 26.února 1940 v Praze. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze.

Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského.V roce 1964 ukončil studia diplomní prací, ilustracemi knihy veršů Vladimíra Holana Sen. 
V roce 1968 měl spolu s Janem Krejčím první samostatnou výstavu v Galerii mladých v Praze. V březnu 1971 byl zatčen StB a obviněn, že svými grafickými listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář Stalina v některých mých grafických listech) a tím jsem se dopustil i pobuřování atd. Sedmdesátá léta jsou v grafikově tvorbě ve znamení totálního zákazu výstav, zákazu spolupráce s nakladatelstvími, zákazu publicity. V tvorbě však pokračoval a nemínil hrát roli persony non grata. Ilegálními cestami se jeho díla dostávala do svobodného světa. Kupříkladu v roce 1971 se zúčastnil svým grafickým listem Hommage á Albrecht Dürer výstavy v Norimberku, pořádané k 500. výročí narození A. Dürera, jeho dílo bylo vystaveno pod pseudonymem Ulrich Böhm.

Rok 1980 v mnoha aspektech otevírá či určuje grafikovu další uměleckou dráhu. Končí etapa leptů. V tomto roce vytvořil velké litografie Interiér I.-IV. Určující událostí roku 1980 byla výstava, respektive soukromé sympozium Terezín 80, které se konalo v létě tohoto roku. Počátkem 80.let dostal příležitost ilustrovat první knihu.

V roce 1990 poprvé navštívil USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los Angeles. Od té doby   Státy navštívil vícekrát. V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach. V roce 1995  hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu. V letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek. Během roku 1994  vytvořil cyklus litografií Ecce homo, celkem sedm listů. V témže roce vznikly kresby pro knihu Člověk (vydala MF, Praha 1994). V roce 1997 vychází velká monografie, jejíž autorkou je Eva Petrová.Příchod nového tisíciletí nepřerušil autorův zájem o témata lidského těla. Pracuje na projektu jehož hlavním motivem je ztvárnění biblické postavy Joba.

Z mnoha výstav, které Oldřich Kulhánek v posledních letech uspořádal lze vzpomenout výstavní šňůru uspořádanou v Jižní Africe (ta byla tamní vůbec první prezentací českého výtvarného umění), nebo výstavu v New Yorkské Arnot Art Gallery, která představila výběr toho nejlepšího se světového moderního realismu.

 

Oldrich Kulhanek was born on 26 February 1940 in Prague. He started studying art at the Secondary Art School in Prague.


From 1958 he studied at the College of Applied Arts in Prague in the studio of Prof. Karel Svolinsky. In 1964, Kulhanek completed his studies with a dissertation and illustrations in a book of verses called "Dream" by Vladimir Holan.

In 1971 Kulhanek was arrested by the StB (the Czech version of KGB) and accused of sedition and defamation of the political representatives in communist countries in his graphic sheets. It was namely the "abuse" of Stalin's face in his graphic art.

The 70`s were thus marked by a total ban from exhibiting, cooperation with publishing houses and any public art. Nevertheless, Kulhanek continued to work and did not wish to play the part of a persona non grata. 

His art, unlike its author, found its way into the free world illegally. For instance, Kulhanek's graphic art was displayed in the "Hommage a Albrecht Dürer" exhibition in Nuremberg in 1971. The exhibition was organised to celebrate the anniversary of the 500th birthday of A. Dürer and Kulhanek exhibited under the pseudonym of Ulrich Böhm.. At the beginning of the 80`s, he was offered an opportunity to produce his first book illustrations.In 1990 Kulhanek visited the USA for the first time to participate in a Lithographic Workshop in Los Angeles.

Since then he has been invited to the States many times. In the summer of 1991, Kulhanek gave a seminar on drawing in the Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach and was a guest lecturer at the University of Houston-Clear Lake in Texas in 1995.Between 1992 and 1993 Kulhanek was involved in the new Czech banknotes project.During 1994 he created a cycle of lithographs called "Ecce homo".A large monography about him, written by Eva Petrova, was published in 1997.

The new millenium has not disrupted Kulhanek`s interest in human body. He has been working on a new project, whose main motive is to represent the biblical character of Job.

Oldrich Kulhanek has had many exbitions recently, e.g. exhibitions in the Republic of South Africa ( in fact it was the first introduction of Czech art there) or the exhibition in Arnot Art Museum in New York, where the best works of world modern realism were presented.