Vladimír

Vladimír Suchánek

Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952–54) v ateliéru prof. Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana a na Akademii výtvarných umění v Praze (1954–60) v grafické speciálce prof. Vladimíra Silovského. Je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož je od roku 1995 předsedou.

V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni.V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy v oblasti umění.Vladimír Suchánek je příslušníkem generace, která sehrála důležitou roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Suchánkovy grafické listy prozrazují, vedle bohaté imaginace a osobité poezie, mistrovské ovládání barevné litografie, která je jeho nejužívanější grafickou technikou. Zde dosáhl mezinárodního uznání – za svou tvorbu získal celkem 27 významných cen. Do roku 2008 uspořádal 150 samostatných výstav v České republice i v zahraničí.- v Holandsku, Belgii, Německu, uSA, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku. Zúčastnil se téměř 300 kolektivních výstav, mimo jiné mezinárodních bienále grafiky – Lublaň, Krakov, Paříž, Terst, Grenchen, Buenos Aires, Frechen, Bradford, Biella, Rijeka, Segovia, Tokio, Heidelberg, Norimberk, Malbork, Lodž, Frederikshavn, Berlín, Miami, Toronto, Fredrikstad a Peking.Od sedmdesátých let minulého století byly jeho barevné litografie vystavovány v evropských galeriích, které prezentují moderní českou grafiku.V oblasti grafického exlibris patří Vladimír Suchánek k nejvýznamnějším současným tvůrcům, pro sběratele z celého světa vytvořil více než 300 exlibris. V České republice je znám i knižními ilustracemi a návrhy poštovních známek.Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Art Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek u nás i v zahraničí.