Stanislav Kolíbal: Bílé reliéfy, 2011 - Bílé kresby, 1968-1976 (Grafické album)

Stanislav Kolíbal: Bílé reliéfy, 2011 - Bílé kresby, 1968-1976 (Grafické album)

30.10.2011 - 11.12.2011

 

Stanislav Kolíbal

Bílé reliéfy, 2011

Bílé kresby, 1968 - 1976 (Grafické album)


Koncepce výstavy: Stanislav Kolíbal, Martin Janda

Produkce výstavy: Martin Janda, Jiří Lammel


 

Bílé kresby, 1968 - 1976

Teprve od roku 1968 se stala pro mne kresba prostředkem konečným a svébytným.

Kresba, která už není ani ilustrací ani skicou k dalšímu zpracování.

Protože byly na papíře, považoval jsem dlouho za nutné dodržet důsledně jejich dvojrozměrnost.

Proto se na nich nevyskytovalo něco prostorového.

Vše bylo v nich vyjádřeno jen čárou.

Její význam spočíval v tom, jaká je.

Silná či slabá. Nebo opakovaná.

Co spojuje, ohraničuje nebo nedosahuje.

Zborcená, neukončená nebo přímá.

Tak vznikl systém možností zdánlivě zúžený, zato dost přesný, aby se jím dalo vyjádřit vše, co mne tehdy zajímalo.

Bylo to téma času. Toho dění, které nás neustále obklopuje.

Jak něco roste, mění se a chátrá.

Jak v určité chvíli přestává nebo zcela končí.


White drawings, 1968 - 1976

Only in 1968 did drawing become a definitive and independent medium for me.

The drawing, which is no longer an illustration or sketch for further development.

Because they were on paper, I considered for a long time as being necessary the consistent adherence to their two-dimensionality.

That is why spatiality was absent in them.

Everything was expressed with a line.

Its meaning resides in what it is.

Strong or weak. Or repetitious.

What unites, restricts or falls short.

Warped, pending or direct.

This is how a seemingly narrow system of possibilities emerged, but accurate enough to express everything possible that interested me.

It was the theme of time. Of events that constantly surround us.

As something grows, it changes and deteriorates.

When at some point it decays or completely ends. 

.............................................

Foto: Michal Hančovský

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

....................

....................

....................

....................

....................

..........