Obrazy v prostoru 2004

Obrazy v prostoru 2004

Pavel Chalupa, Ludmila Jandová. Obrazy v prostoru (kat. výst.), Městská galerie v Litomyšli 2004